Valencia taking the Bus Turístic

Jaime Millás Covas, Vador Minobis Bech

Aquesta és una guia fotogràfica pensada, especialment, per acompanyar els visitants que desitgin conèixer la ciutat de València, passejant amb el Bus Turístic. El centre històric, els eixamples, el jardí de la Turia, les noves avingudes, la Ciutat de les Arts i les Ciències, la presència urbana del modernisme, el port, les platges urbanes, el parc natural de l'Albufera...són escenaris privilegiats d'aquesta guia visual, on es descobreix que la recreació en imatges dels dos mil·lennis d'història de València constitueixen un autèntic goig per als cinc sentits.